Extra informatie
 
Leertips helpen!
De oefeningen zijn leuk, de leertips helpen je goed om ke toets voor de bereiden en de tekeningen passen steeds perfect bij het thema.
Vincent, 13 jaar

Cap sur le français

Cap sur le français is een methode Frans voor de eerste graad A-stroom.

Net zoals de leerplannen Frans, stelt Cap sur le français communicatie centraal. Vlot communiceren is het resultaat van zowel functionele kennisverwerving met het oog op productieve vaardigheden als aandacht voor strategieën en attitudes. Daarom benadrukt Cap sur le français functioneel taalonderwijs, leren leren, differentiatie en remediëring.

Cap sur le français staat garant voor 100% conformiteit met de leerplannen, eindtermen en VOET. Bovendien houdt deze methode ook rekening met het Europees Referentiekader (ERK).

Kortom, Cap sur le français maakt communicatie mogelijk voor iedereen!

Ontdek op deze methodesite alles over Cap sur le français.

  

 

 

 

 

copyright - Plantyn
website by Brainlane