Leren leren

Delta Nova besteedt flink wat aandacht aan het leren leren:

  • De methode werkt hiervoor met een leerboek én werkboek of een leerwerkboek in de 1ste graad.
  • Uitgekiend oefenmateriaal in de vorm van een 1ste, 2de én 3de reeks opdrachten: de systematische opbouw helpt de leerstof gestructureerd en gevarieerd in te oefenen.
  • Overzichtelijke kaders geven weer wat de leerlingen exact moeten kennen/kunnen. Tevens wordt in die kaders de belangrijkste leerstof in vet aangeduid.
  • Samenvattingen herhalen het belangrijkste uit elk hoofdstuk
  • Studiewijzers brengen de kennis beter over
  • Links helpen om verbanden tussen leerstofonderdelen weer te geven
  • Herhalingsopdrachten dienen als zelftest voor een groter geheel
  • Extra interactieve oefeningen voor leerlingen om de leerstof (thuis) op een andere manier in te oefenen.  (Bekijk de digitale ondersteuning voor leerlingen)

In de marge: Delta Nova levert ook een aanzet tot onderzoekscompetenties.

copyright - Plantyn
website by Brainlane