Wiskunde doen!

Delta Nova is wiskunde doen!

 • De leerlingen zijn betrokken bij het ontdekken van nieuwe begrippen en verbanden.
 • Van concreet naar abstract: vertrekkend vanuit realistische contexten worden nieuwe begrippen of verbanden ontdekt. Het niveau van abstractie wordt geleidelijk opgevoerd.
 • Een helder taalgebruik in functie van de wiskunde:
  • Geen nodeloze symbolen
  • Geen overvloed aan definities en eigenschappen
 • Afwisseling zorgt ervoor dat de leerstof interessant blijft.
  • Ruim en divers aanbod van opdrachten
  • Variatie in werkvormen: BZL, ICT, groepswerk ...
  • Hoofdstukken getallenleer en meetkunde worden afgewisseld

 • Gebruik van ICT:

  • ICT ter ondersteuning van de begripsvorming en wiskundige redeneringen
  • Gebruik van ICT bij het onderzoeken van eigenschappen
  • Gebruik van ICT bij het inoefenen van de leerstof
  • Digitale ondersteuning voor leerling en leerkracht

 

 

 

copyright - Plantyn
website by Brainlane