Inhoud

  • Nieuwe Delta-T bestaat uit leermappen waarin de leerlingen meteen aan de slag kunnen. De methode houdt qua taalgebruik, vormgeving, inhoudelijke keuzes, structurele benadering en instructietaal rekening met de wensen van de beoogde doelgroep.
  • De vernieuwing ten opzichte van voorganger Delta-T tweede graad uit zich in het gebruik van actuele bronnen en contexten en de introductie van nieuwe oefeningen.
  • De algemene basismethodologie en didactische benadering van Delta-T blijven evenwel overeind. Daardoor behoudt de reeks de functionele kracht van weleer. Tot slot staan de overzichtelijkheid en toegankelijkheid van de leerstof centraal.
copyright - Plantyn
website by Brainlane