Troeven

Waarom kiezen voor Nieuwe Delta-T?

  • Leermappen integreren de theorie, de oefeningen en het ICT-aanbod. Hierdoor wordt de leerinhoud efficiënt en doelgericht verwerkt.
  • Getallenleer en meetkunde wisselen elkaar af.
  • Opdrachten zijn gerangschikt volgens moeilijkheidsgraad. Elke reeks opdrachten start bovendien met een instapoefening.
  • Verschillende uitdagingen stimuleren leerlingen om begeleid zelfstandig te leren. Deze uitdagingen helpen ook de verschillen in studietempo op te vangen.
  • De rubriek Vraag & antwoord is een terugblik op de leerinhouden, wat de leervaardigheid van de leerlingen ten goede komt.
  • Leerlingen leren correct werken met een rekentoestel.
  • Een aparte reeks boeken is beschikbaar voor leerplan C


 

copyright - Plantyn
website by Brainlane