Troeven

Waarom kiezen voor Nieuwe TOP?

 • Een methode die bestaat uit leerwerkboeken 100% conform het leerplan
 • Didactische beweegbaarheid dankzij aparte boeken voor Meetkunde en Getallenleer
 • Centraal staat wiskunde begrijpen en toepassen in concrete situaties
  • Links naar de praktijk en toepassingen
 • Bijzonder veel aandacht voor een logische wiskundige opbouw en een correct wiskundig taalgebruik
  • Steeds een heldere redenering, ook bij moeilijkere leerstof
  • Een langzame progressie op maat van de leerling
 • Studeerbare leerinhouden
 • Een grote hoeveelheid aan oefeningen met talrijke didactische mogelijkheden
 • Ondersteuning van Leren Leren:
  • Een gestructureerde en herkenbare lay-out
  • Verschillende steeds terugkerende rubrieken zorgen voor samenhang in de leerstof
  • Vorderingsfiches zodat leerlingen een duidelijk beeld krijgen van hun prestaties
 • Ruim aanbod aan digitale ondersteuning voor leerling en leerkracht
copyright - Plantyn
website by Brainlane