Conform het leerplan

Nieuwe TOP werd geschreven naar de letter maar vooral naar de geest van het nieuwste leerplan:

  • Aanduiding van de beheersingsniveaus (elementair / basis / verdieping / uitbreiding)
  • Aandacht voor geleidelijke mathematisering:
    • overgang lagere school – 1ste jaar secundair onderwijs
    • 1ste jaar: overgang van een intuïtieve aanpak van de wiskunde naar een meer gestructureerde en wiskundige benadering
    • 2de jaar: overgang van ‘vaststellen’ van eigenschappen naar argumenteren en bewijzen
  • Spiraalsgewijze opbouw waarbij bepaalde stukken leerstof verschillende keren aan bod komen en telkens wat meer uitgediept worden
  • Ruimte voor verschillende werkvormen
copyright - Plantyn
website by Brainlane