Studeerbare leerinhouden

Nieuwe TOP maakt elke leerinhoud uitstekend studeerbaar. De methode koos immers voor:

  • Een rustige opmaak en heldere bladspiegel
    • duidelijke structuur
    • theorie opgebouwd per paragraaf, dus geen voortdurende afwisseling theorie – oefeningen
  • Aandachtstrekkers voor de ‘te onthouden’ leerstof of voor werkwijzen
  • Een veelvuldig gebruik van voorbeelden om de leerstof te illustreren
  • Samenvattingen op het einde van elk hoofdstuk als herhaling / overzicht van de theorie van het hoofdstuk

 

copyright - Plantyn
website by Brainlane