iOmniwize

Ontdek iOmniwize, hét geïntegreerde instrument voor jou als leerkracht om

  • te plannen en lessen voor te bereiden;
  • toetsen en evaluaties te registreren en te rapporteren;
  • problemen te signaleren, oplossingen te formuleren en leerlingen op te volgen;
  • multidisciplinair overleg structureel uit te bouwen;
  • beleidsmatig, doelgericht en inzichtelijk te werken met eindtermen, leerplandoelen en lesdoelen met de hele school(gemeenschap);
  • als school professioneel en efficiënt te communiceren met uw leerkrachten, de ouders van uw leerlingen en met externen.

Bekijk de vier modules meer in detail

copyright - Plantyn
website by Brainlane