Welkom bij Taalsignaal

Taalsignaal is een lees- en taalmethode die de visie en de didactische vernieuwingen, zoals ze worden uitgedrukt in de eindtermen en de leerplannen moedertaal, volledig integreert. Het is een complete methode, waarin de laatste verworvenheden met betrekking tot luisteren, spreken, lezen, schrijven en taalbeschouwing worden geconcretiseerd.

Taalsignaal kan het best omschrijven worden als ...

  • de meest gebruikte taalmethode in Vlaanderen;
  • een aanpak die makkelijk is toe te passen in de klas;
  • duidelijke horizontale en verticale leerlijnen.

 

Omwille van de nieuwe eindtermen en leerplannen zijn er binnen deze methode aanpassingen doorgevoerd. Bekijk ze hier.

copyright - Plantyn
website by Brainlane