Troeven 1ste graad

De vernieuwde Uitkomst legt nieuwe accenten!

 • Domeinoverschrijdende doelen (afkomstig uit het leerplan) komen aan bod doorheen de verschillende hoofdstukken:
  • Schatten
  • Wiskundige informatie verwerven en verwerken
  • Werken met de zakrekenmachine
  • Wiskundige problemen oplossen met behulp van duidelijke stappenplannen
  • Functioneel rekenen in praktische situaties die aansluiten bij de leefwereld van de leerling
 • Aandacht voor verschillende werkvormen zoals hoekenwerk, coöperatief leren, doe-activiteiten, meetopdrachten, spelen leren en integratie van ICT-toepassingen:
  • Elk leerstofdeel start met een titelblad. Dit is aangevuld met icoontjes die aangeven welke didactische werkvormen worden gebruikt.
  • Sommige hoofdstukken zijn uitgebreid met Doe-bladen. Hiermee kunnen de leerlingen individueel, per twee of in groep aan de slag. Deze Doe-bladen kunnen bovendien gecombineerd worden bij hoekenwerk.
  • Na elk leerstofonderdeel volgt een extra werkblad met aandacht voor spelend rekenen. De oefeningen worden op twee niveaus aangeboden: één starterspagina en één voor doorbijters.
 • Aan het einde van elke opdracht beoordelen leerlingen zichzelf met behulp van zelfevaluatie
 • De duidelijke, overzichtelijke structuur komt nog meer tot uiting:
  • Eenvoudige instructietaal met herkenbare iconen
  • Het visuele wordt benadrukt door toepasselijke foto's, duidelijke tekeningen en leuke cartoons: dit helpt om de leerstof aanschouwelijk voor te stellen
  • Kleurrijke, hedendaagse vormgeving: consequent en functioneel gebruik van kleuren
  • Speelse, maar sobere lay-out die de structuur benadrukt zonder overladen te zijn

 

copyright - Plantyn
website by Brainlane