Troeven

Waarom kiezen voor Uitkomst?

 • Uitkomst berust op een jarenlange ervaring met bso-leerlingen en houdt rekening met de eigenheid van deze leerlingen
 • Uitkomst biedt levensecht rekenonderwijs met aandacht voor zelfredzaamheid
 • Uitkomst is procesgericht werken in eenvoudige wiskundetaal
 • Uitkomst benadrukt actief en participerend leren
 • Eén van de sleutelwoorden in Uitkomst is differentiatie:
  • Efficiënt onderwijs geven aan heterogene groepen
  • Tegemoet komen aan leerlingenverschillen binnen de klas
  • Rekening houden met de eigen geaardheid, eigen gerichtheid en eigen begaafdheid van elke leerling
 • De methodiek van Uitkomst is helder en eenvoudig:
  • Begintoetsen helpen tekorten bij de leerlingen op te sporen
  • Bijsturingsoefeningen geven leerlingen de kans hun individuele tekorten weg te werken
  • Uitbreidingsoefeningen geven de leerstof een breder draagvlak
  • Eindtoetsen aan het einde van elk leerstofonderdeel bepalen de score van de leerlingen
 • De leerlingen kunnen met Uitkomst een succeservaring beleven door de aanpak van WEL-slagen:
  • Leerlingen die tekorten vertonen bij de basisleerstof beleven er plezier aan te zien dat ze stap voor stap vorderingen maken
  • Leerlingen die geen moeite hebben met de basisleerstof beleven plezier aan de uitbreidingsoefeningen
 • Didactische ondersteuning voor leerling en leerkracht

 

copyright - Plantyn
website by Brainlane