Uitkomst?

Uitkomst is reeds decennialang een toonaangevende methode wiskunde. Uitkomst stelt dan ook het welbevinden van de leerling centraal met ruime aandacht voor de maatschappelijke zelfredzaamheid en de verdere schoolloopbaan.

Deze methode voor remediërend wiskundeonderwijs bestaat uit

  • leerwerkboeken voor de 1ste graad B-stroom
  • een basisboek en oefenboek in combinatie met twee themaboeken voor de 2de graad bso

Uitkomst is volledig in overeenstemming met de meest recente leerplannen wiskunde.

 

copyright - Plantyn
website by Brainlane