Aanpak

WP+ houdt vast aan vier grote pijlers:

Wiskunde ontdekken

  • Probleemstelling vanuit contexten
  • Begrippen aanbrengen met voorbeelden en tegenvoorbeelden
  • Eigenschappen en rekenregels (onder)zoeken

 

Wiskunde vastzetten

  • Definities illustreren
  • Eigenschappen formuleren in een correcte wiskundetaal
  • Werkwijze met concrete voorbeelden

 

Wiskunde verklaren

  • Gestructureerd bewijzen inzichtelijk aanbrengen

 

Wiskunde gebruiken

  • Oefeningen met Geogebra
  • Gebonden aan de leefwereld van de leerlingen
  • Aandacht voor differentiatie

 

Getallenleer en meetkunde worden apart behandeld.

copyright - Plantyn
website by Brainlane