Ondersteuning leerkracht

De lerarenkit bevat al het ondersteunend materiaal in digitale vorm. Deze digitale, didactische 'gereedschapskist' kan gebruikt worden door de hele vakgroep gedurende 1 schooljaar.

De activatie van uw lerarenkit verloopt via Scoodle.


In de lerarenkit vindt u onder andere het volgende:

 • een uitgebreide digitale handleiding met:
  • interactieve oefeningen waartoe ook de leerlingen toegang hebben
  • een voorstel tot jaarplan
  • toetsenbladen met diagnostische- en herhalingstoetsen
  • extra oefeningen
  • de Rekentrainer
 • een interactief e-boek als digitale versie van uw handboek, aangevuld met oplossingen en extra ondersteunend materiaal (Geogebra ...). Met een e-boek kan u
  • al het materiaal projecteren
  • gemakkelijk inzoomen, markeren of notities bijschrijven
  • uw lessen voorbereiden per klas en de bordboeken aanpassen zoals u wenst: eigen digitaal materiaal toevoegen en bewaren (bv. PowerPointpresentaties, links naar het internet, digitale foto's ...) is zo gebeurd!
  • zowel offline als online werken
    
copyright - Plantyn
website by Brainlane