Leerboek

De leerboeken van WP+

  • hebben veel aandacht voor zinvolle contexten, zowel bij theoretische inhouden als bij opdrachten, maar ook wanneer WP+ op verkenning gaat
  • beschouwen informatie als een vertrekpunt
  • bieden de leerkracht de kans tot het inlassen van (nog meer) zoekwerk
  • verwijzen na elke leereenheid naar extra opdrachten. De opdrachten zijn aangepast aan elk beheersingsniveau (elementair – basis – verdieping)
  • bevatten samenvattingen
  • zijn zodanig gestructureerd dat ze ondersteund worden door de opmaak
  • creëren de mogelijkheid tot extrascolaire hulp (GON-begeleiding, ouders ...). Begeleiders vinden voldoende uitgebreide teksten en voorbeelden om de leerling op een efficiënte manier te helpen.
copyright - Plantyn
website by Brainlane