Troeven

WP + ... 

 • werkt volledig volgens de nieuwe leerplannen
 • sluit naadloos aan op het basisonderwijs en bewaakt de verticale leerlijnen
 • stelt probleemoplossend denken centraal
 • kiest voor een duidelijke structuur en een didactisch sterke opbouw
  • Eenvoudige en eenvormige structuur: verkenning, zoekwerken,
   leerstof, samenvatting, oefeningen, studiewijzers en
   herhalingsopdrachten
  • Afbakening tussen basis- en uitbreidingsleerstof
  • Functionele opmaak
  • Beheersingsniveaus bij opdrachten
  • Gereedschapskist
 • is geschreven in een heldere taal die correct is maar ook toegankelijk voor de leerling
 • is leerlingvriendelijk
  • Werken vanuit zinvolle contexten
  • Operationele doelstellingen voor leerlingen
  • Studietips die leerlingen leren leren
  • Een opdrachtentabel
  • Minicursussen beschikbaar via www.knooppunt.net
    
 • heeft een grote variatie aan opdrachten en oefenmateriaal waarin ook de vakoverschrijdende eindtermen niet uit het oog verloren worden
 • heeft aandacht voor links tussen de wiskunde en de geschiedenis, de kunst ...
 • biedt de mogelijkheid tot Begeleid Zelfstandig Leren en differentiatie aan de hand van de zoekwerken, de instructietaal, het vraag- en antwoordenspel, herhalingsopdrachten op verschillende niveaus. De leerling kan met de uitleg in het boek zelf aan de slag.
 • biedt meetkunde en getallenleer in aparte boeken aan
 • heeft een trefwoordenregister
 • heeft oog voor algemene en specifieke studietips
 • heeft een uitgebreid aanbod aan digitale ondersteuning voor leerling en leerkracht
copyright - Plantyn
website by Brainlane